درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

سالها فعالیت در پروژه های مختلف از مرحله امکانسنجی تا اجرا و کنترل پروژه، تجربه ارزشمندی را دست داد تا بتوانیم نسبت به مشکلات و معضلات ایجاد طرح ها و پروژه های مختلف کسب و کار در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرفته مسلط تر باشیم.

اولین مرحله ایجاد هر طرح یا پروژه مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیهی کامل است تعداد زیادی از طرح های کسب و کار و پروژه های کشور در این مرحله بدلیل عدم امکانسنجی مناسب طرح یا پروژه در ادامه و اجرا با شکست مواجه می شوند و هزینه های زیادی را تحمیل کرده و موجب هدر رفت سرمایه می گردند.

مرحله دوم بعد از مثبت بودن مطالعات امکانسنجی طرح یا پروژه، برنامه ریزی و کنترل حین اجرای پروژه یا طرح است، عدم داشتن برنامه مناسب و همچنین عدم کنترل فعالیت های اجرایی پروژه از مرحله آغازین تا پایان آن، موجب به هم ریختگی، سردرگمی و پیچیده تر شدن فعالیت های پروژه، تاخیرات مکرر و افزایش هزینه های اجرای پروژه می گردد. بسیاری دیگر از طرح های کسب و کار و همچنین پروژه های کشور علیرغم وجود توجیه فنی و اقتصادی کافی، اما بدلیل عدم برنامه ریزی مدون و اجرای نامناسب پروژه، هزینه های غیرمتعارف را تحمیل می کنند که این خود نیز باعث شکست طرح یا پروژه می گردد.

مرحله سوم هر طرح کسب و کار یا پروژه ای بهره برداری از آن است. در مرحله بهره برداری طرح یا پروژه بسیار ضروری است که فرایندهای سازمان بصورت مدون تعریف شوند تا اجرای آنها موجب گردش چرخ سازمان شود. فرایندهایی همچون: فرایندهای اداری، مالی، فروش و بازاریابی، خرید و تامین و …، اما امروزه به لطف نرم افزارهای مختلف مدیریت فرایندهای کسب و کار، بیشتر فرایندهای سازمان قابل تعریف بصورت اتوماسیون است که دقت و سرعت عمل را در سازمان بطور چشمگیری افزایش داده و همچنین باعث کاهش چشمگیر هزینه های سازمان می گردد.

گروه همکاران “راهکار صنعت” با توجه به سالها فعالیت در ایجاد و راه اندازی کسب و کار و پروژه های مختلف کشور در رشته های مختلف همچون مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مدیریت و MBA و با بهره گیری از مشاوران مجرب در صنایع گوناگون ایجاد شده است و در نظر دارد نسبت به ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه تهیه انواع طرح های توجیهی سرمایه گذاری و بیزینس پلن ، برنامه ریزی و کنترل انواع پروژه ها و همچنین اتوماسیون و سیستم سازی فرایندهای کسب و کار فعالیت نمایند.

فهرست