نحوه ارزيابي طرح توجيهي در سيستم بانكي

ارزیابی طرح توجیهی

نحوه ارزیابی طرح توجیهی در سيستم بانكي

سيستم بانكي به عنوان نهاد مالي و متولي سياست پولي كشور از طريق جذب پس اندازها (تجهيز منابع) و اعطاي اعتبار (تخصيص منابع) ميتواند رشد اقتصادي و فرآيند توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت، كشاورزي و خدمات را ميسر سازد. از آن جا كه قسمت اعظم دارائيهاي بانكها را تسهيلات اعطائي به مشتريان تشكيل ميدهد، دقت در نحوه تخصيص بهينه منابع و استفاده از معيارهاي مناسب براي بررسي و ارزیابی طرح توجیهی متقاضيان استفاده از تسهيلات، از عواملي است كه همواره براي مديران بانكي از اهميت بسياري برخوردار است.

بررسي اقتصادي طرح (بازار محصول)

بررسي اقتصادي طرح به عنوان اولين مرحله از ارزیابی طرح توجیهی توسط بانك به منظور اعطاي تسهيلات از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مرحله به طور كلي تحليل اقتصادي طرح و بررسي مواردي از جمله قيمت مواد اوليه و برآورد ارزش افزوده طرح، روند عرضه و تقاضا در آينده و … مورد نظر قرار ميگيرد. بدين منظور ابتدا اطلاعات آماري، به خصوص درباره بازار مواد اوليه مورد نياز جمع آوري شده و سپس از اين طريق به بررسي بازار، پيش بيني روند آتي آن و تعيين هدفهاي توليدي طرح پرداخته مي شود.
اهم مواردي كه در بررسي اقتصادي طرح مورد توجه سيستم بانكي است عبارتند از:
• شناخت محصول و بررسي موارد مصرف آن
• روش توليد محصول
• بررسي بازار محصول از طريق وضعيت عرضه و تقاضاي محصول در گذشته، حال و پيش بيني آينده
• مواد اوليه مورد نياز از جنبه قيمت و چگونگي تأمين آنها
• ميزان اشتغال، ميزان وابستگي، ارزش افزوده، صرفه جويي ارزي، ايجاد درآمد ارزي و غيره
• محل اجراي طرح از نظر دسترسي به مواد اوليه و همچنين بازار فروش آن محصول

بررسي فني طرح

هدف اصلي از بررسي فني طرح در ارزیابی طرح توجیهی ، امكان سنجي قابليت اجراء طرح از لحاظ فني است. در اين بخش مشخصات اجزاء فيزيكي و فني طرح، توانائيهاي فني مجري پروژه، برنامه زمانبندي طرح و برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
اهم مواردي كه در بررسيهاي فني طرح مورد توجه سيستم بانكي قرار ميگيرند عبارتند از :
هدف از اجراي طرح
مطالعه تكنولوژي مورد نظر
محل اجراي طرح از نظر جغرافيايي، راههاي ارتباطي و …
امكانات و تأسيسات زيربنائي طرح
ساختمان، تجهيزات و ماشينآلات مورد نياز و برآورد سرمايه گذاري طرح
نيروي انساني مورد نياز طرح
برنامه زمانبندي اجراي طرح
برنامههاي آتي طرح
جدول مباني محاسبات (با توجه به شناخت كامل از نوع محصول)

بررسي مالي در ارزیابی طرح توجیهی

بانكها به عنوان شريك، سرمايه گذار و اعتباردهنده همواره تمايل دارند وضعيت مالي آتي پروژه هايي كه براي مشاركت و يا استفاده از تسهيلات به آنها پيشنهاد ميشود را مورد ارزيابي قرار دهند.
در مواردي كه واحد متقاضي تسهيلات مشغول فعاليت بوده (ويژه اشخاص حقوقي)، از طريق تجزيه و تحليل صورت هاي مالي سال هاي گذشته، ميتوان به تصوير روشني از توان مالي موسسه دست يافت و شناخت قابل قبولي از بافت مالي، سودآوري، كفايت مديران، توان بازپرداخت كوتاه مدت و بلند مدت و ساير اطلاعات به دست آورده و از اين طريق امكان مقايسه و اتخاذ تصميم مناسب را فراهم كرد. ليكن در اكثر موارد طرح هاي ارائه شده به بانك براي ايجاد پروژههاي جديد بوده، لذا نحوه ارزيابي وضعيت مالي طرح متفاوت و پيچيده تر خواهد بود. معمولاً، اطلاعات اوليه براي برآورد مالي طرح از بررسي هاي اقتصادي و فني از جمله مقدار و مبلغ مواد اوليه مصرفي، ميزان سرمايه گذاري ثابت مورد نياز (زمين، ساختمان، تأسيسات و ماشين آلات و ….) و برنامه زمانبندي اجراء طرح به دست مي آيد.

مراحل مختلف بررسي مالي طرح در ارزیابی طرح توجیهی به شرح زير انجام ميگيرد:

برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح به تفكيك هزينه ها
پيش بيني نحوه تأمين مالي پروژه با توجه به برنامه زمانبندي طرح
محاسبه و برآورد هزينه هاي جاري ناشي از اجراي پروژه، از جمله هزينه هاي استهلاك،
تعمير و نگهداري، حقوق و دستمزد، سوخت و انرژي و غيره …
تهيه صور تهاي مالي برآوردي براي يك دوره حداقل پنج ساله (صورت سود و زيان، جريانات وجوه نقد و ترازنامه)
تجزيه و تحليل اطلاعات استخراج شده از صورت هاي مالي برآوردي
پيش بيني سرمايه در گردش
نحوه تأمين مالي پروژه
پيش بيني هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي
تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير
تجزيه و تحليل نقطه سر به سر و حاشيه ايمني پروژه
تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي همراه با جدول
تجزيه و تحليل ريسك پروژه
در ارزیابی طرح توجیهی توسط سیستم بانکی، برآورد ميزان تسهيلات مالي مورد نظر براي اجراي پروژه با توجه به حجم سرمايه گذاري و درآمد آتي پروژه مراحل فوق به دو بخش كلي قابل طبقه بندي خواهد بود. بخش اول، مراحل منتهي به تهيه صورت هاي مالي برآوردي و بخش دوم نيز مرحله تجزيه و تحليل صورت هاي مالي برآوردي است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست