پروژه های انجام شده

برنامه ریزی و کنترل پروژه خط تولید پارچه

برنامه ریزی و کنترل پروژه عملیات عمرانی سد خاکی

برنامه ریزی و کنترل پروژه تاسیسات خط آهن زیرگذر

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی- احداث خط تولید پارچه

طرح توجیهی مالی و اقتصادی- توسعه خط تولید اوره و آمونیاک

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی- احداث خط تولید نخ ITY

طرح توجیهی کسب و کار – تاسیس استارتاپ حمل و نقل

طرح توجیهی مالی و اقتصادی- راه اندازی خط تولید کاغذ از سنگ (کربنات کلسیم)

طرح توجیهی مالی و اقتصادی -افزایش سرمایه کارخانه سیمان

امکان سنجی طرح مشارکت در تولید و فروش کفش

فهرست